Грешки, които да избягваме при инвестицията в имот

Пазарът на недвижими имоти може да бъде много динамичен и тенденциите рязко променят своя курс. Ако преди една или две години определена стратегия ви е носила пари, в момента нещата може да стоят по коренно различен начин. Това налага нуждата от съставяне на нов план за действие, но какви са най-честите грешки, които трябва да избягваме?

Постоянното търсене на сделки

Това се наблюдава често при доста инвеститори. Те или не планират своите инвестиции в апартаменти или къщи, или се отклоняват от своя план при първият на пръв поглед имот. Придържайки се към един добре обмислен план, базиран на основните принципи на инвестициите в имоти, вместо преследването на нови сделки ще ви помогне да направите повече пари, с по-малко усилия и нисък риск.

Купуване на неподходящ имот за нуждите ни

Има три начина да се печелят пари от инвестицията в недвижими имоти :

   – Приходите от наем надвишават разходите и генерират положителни нива на паричните потоци всеки месец;
   – Наемателите плащат вашата ипотека;
   – Имотът се очаква да повиши стойността си с течение на времето.

В идеалния случай те вашият апартамент ще отговаря и на трите критерия за максимизиране на печалбата. Освен ако не сте много добри в  спекулациите, или знаете как да добавяте стойност към имота чрез ремонти и подобрения, никога не купувайте къща само заради третия начин за печалба. Това е спекулация, а не инвестиция и крие много голям риск.Съсредоточете се върху намирането на имоти които ще генерират достатъчно приходи от наем за покриване на плащанията по ипотеката, данъци, осигуровки, поддръжка и управление на имота, а при малко късмет може и да сте на печалба.

Неправилна преценка на рисковете и потенциалните облаги

Времето е най-ценният ресурс. Можем да направим повече пари, но не можем да купим време. По тази причина един от най-важните въпроси, които трябва да си зададем преди да сключим сделка, е колко време ще трябва да инвестираме и какви са рисковете. Когато сме съсредоточени единствено върху възвращаемостта на инвестициите, често се захващаме с рискови. Рисковете трябва да бъдат съпоставени към възвръщаемостта, защото на пръв поглед потенциалната печалба може да бъде огромна, но трябва да се има предвид времето и усилията, необходими да се поддържа този имот. Една такава къща може да изяжда цялото ви време, и в крайна сметка да осъзнаете, че инвестицията е неуспешна.

Да правим всичко сами

Съществува едно изкушение при  новите инвеститори в недвижими имоти. Водени от емоцията, те се впускат в търсенето на идеалните сделки, и в крайна сметка се отклоняват от първоначалния си план. Инвестициите в имоти не бива да бъдат диктувани от емоции. Ако при вас е така, вероятно го правите погрешно, или сте поели огромни рискове. Затова е най-добре да се доверите на опитен агент, който да ви обучи. След време това може да работите по-малко, а да печелите повече, именно блгодарение на него.