Жилищен или търговски имот?

Жилищен или търговски имот?

Ако искате да вложите парите си в недвижими имоти, сигурно се чудите от какъв тип да бъде жилището, което да купите. Ето предимствата и недостатъците на двата основни типа имоти, с които се надяваме да ви помогнем да вземете решение:

Предимства на жилищните имоти

Прости, лесни за разбиране (всички трябва да живеем някъде );
Качествена недвижима собственост (особено еднофамилните къщи), която е достъпна на умерени цени , и следователно ще има по-голямо търсене от потенциалните купувачи
Не изискват голяма първоначална вноска, за да бъдат купени;
Много данъчни облекчения.

Недостатъци на жилищните имоти

Отнема месеци, за да бъдат изгонени проблемни наематели ;
Трудно изискване на неплатени наеми;
По-ниско ниво на получавания доход;
Не можете да включите допълнителните разходи към цената на наема. Тук се включват данъци, такси, разходи за ремонти и поддръжка;
Договорът за наем обикновено е за една година, т.е. не е достатъчно надежден.

Предимства на търговските имоти

Наемателите може да плащат наем плюс допълнителните разходи (данъци, застраховки и т.н.) ;
Договорът за наем може да бъде дългосрочен (повече от 5 години);
Наемател, който не си плаща редовно, може да бъде лесно изгонен от имота
По-малко внимание се обръща на самия инвеститор, за бъде отпуснат заем. По-голяма тежест за това имат качеството на сградата, наемателите и приходите от лизинг .

Недостатъци на търговските имоти

Значително по-висок процент от цената на недвижимия имот трябва да бъде преведена в аванс.
Финансирането на търговски имот  е много по-сложен процес, което води и до допълнителни разходи.
За разлика от жилищните имоти, за да стане търговския обект по-привлекателен за даден наемател, може да се наложи да вложите допълнително средства за подобрения и реновация.
Често отнема много по-дълго време, за да се намери наемател (няколко месеца). При жилищните имоти това може да стане в рамките на само няколко седмици.