Избор на система за контрол на работното време

система за контрол на работното времеЗа ръководителите на учреждения и производствени предприятия е от съществена важност да контролират трудовата дисциплина, да водят компетентно данните за реалния брой отработени часове и да изчисляват заплатите на служителите компетентно. Формалната поддръжка на графици, отметките в дневника на входа на обекта и счетоводните таблици не винаги отразяват реалната картина.

Освен това действителните данни за посещаемостта и времето, прекарано на работа могат да послужат при вземане на решения, когато се налага да се направи съкращение на част от персонала. С интегрирането на система за контрол на работното време като част от системата за контрол на достъпа е възможно да се постигне задълбочен поглед върху проблемите в дейността на дадена организация.

Съвременните автоматизирани системи за отчет на времето на служителите на тяхното работно място позволяват да избегнете фалшифицирането на данни поради безпристрастното събиране само на действителна информация. Чрез персонални електронни устройства (идентификатори) служителите регистрират преминаването си през входно-изходните точки, което показва реално изработените от тях часове.

Какви задачи решават системите за отчет на работно време?

Възможностите на системата за идентифициране на потребители и анализ на техните работни дейности позволяват събиране на подробна информация за всеки отделен служител по дни и за съответните отчетни периоди. Отчита се броят на почивните и болнични дни, както и общият времеви интервал на късните пристигания и ранни напускания на обекта.

Системата отчита реално отработените часове за всеки отделен служител, включително извънредния труд – работа през почивните дни и преработки. Продуктивните системи за контрол на работното време спомагат за подобряване на качеството и ефективността на работата на персонала. Наред с това те ще помогнат за постигане и на други цели, например:

  • Организиране на по-просто планиране на работната схема;
  • Изготвяне на обосновани работни графици;
  • Подобряване на вътрешната дисциплина сред служителите;
  • Подобряване поддържането на статистически и окончателни отчети;
  • Вземане на компетентни управленски решения във връзка с кадрови въпроси, вътрешни разпоредби и работния график;
  • Осигуряване на финансови икономии;
  • Извършване на настройки за по-ефективна работа на отоплителни, вентилационни и климатични системи в обекта.

За регистриране и анализ на работното време и спазване на работния график предприятията могат да внедрят счетоводни системи, базирани на биометрична технология, както и специална автоматика с безконтактни карти или оборудване за видеонаблюдение. При избора на счетоводен метод е необходимо да се акцентира не само върху спецификата на дейността на компанията, но и върху числеността на персонала и естеството на тяхната работа.

Биометричните системи, например, осигуряват възможност за идентифициране на служители по техните биометрични данни – ретина или пръстов отпечатък, които са индивидуални за всеки човек. Системата е инсталирана директно на входа на организацията, където мигновено се определят самоличността на служителя и времето на пристигането му на работа, както и моментът, когато той напуска предприятието.

Инсталирането на технология от този тип е оптимално за идентифициране на хора, работещи в зони, където влизането на неоторизирани лица е ограничено или напълно забранено. Предимствата на биометриката са доста – висока точност на определяне на работното време на служител, малка вероятност за заместване на потребителя, изключване на неоторизирано влизане на територията на компанията.

Биометричната система обаче не позволява да се оцени ефективността на работния процес на служителите и да се определи точно къде се намира даден служител в предприятието. Тази техника не е подходяща за компании с многочислен персонал, при условие че е инсталиран само един терминал за биометрична идентификация.

Източник: https://v-max.bg/