Видове хладилници Либхер

Хладилникът е уред, който поддържа по-ниска температура в сравнение с тази на околната среда. Този уред има широко приложение в различни сфери.

Отделните видове хладилници Либхер се класифицират според различни критерии. В зависимост от предназначението си хладилниците биват два вида: за битови цели и за промишлени цели. Първият вид поддържа температура от -2ºС до +6ºС. Обемът варира между 30 и 500 литра.

Битовите хладилници Либхер се използват предимно за съхранение на напитки и хранителни продукти. Промишлените хладилници имат значително по-голям обем-до 10 000м³. Използват се за съхранение на хранителни продукти, химически вещества, лекарства, необработени животински кожи и други.

В зависимост от начина на охлаждане един хладилник Либхер може да бъде компресорен, абсорбционен или полупроводников. Компресорният изразходва по-малко електроенергия в сравнение с абсорбционния, но за сметка на това е по-шумен. Абсорбционният работи без компресорен агрегат и отделя по-голямо количество топлина. Различните видове хладилници използват различни работни вещества-хелий, амоняк, фреон и други.