Либхер сервиз – кога отговряме сами за ремонта на хладилника

ремонт на хладилник Либхер в сервиз

Хората често задават въпроси свързани с Либхер сервиза и с това кога са отговорни сами за своите ремонтни дейности. Без да претендираме, че сме напълно изчерпателни, бихме искали да предложим няколко примерни ситуации, в които сервиза се извършва за сметка на клиента.

Кога Либхер сервизът не отговаря за ремонта?

– Ако вашият хладилник Либхер е с изтекъл гаранционен срок, тогава дейностите по ремонта се заплащат от собственика на хладилника и никой друг не е отговорен за поправката.

Либхер сервизът не поема отговорност за щети, които хладилникът Либхер е понесъл в резултат от неправилна експлоатация на уреда. В случаи като този, независимо дали гаранцията на уреда е изтекла или не, отговорността за ремонтната дейност си е ваша. Ето защо се препоръчва на всички нови собственици на хладилник Либхер да прочетат поне рутинно инструкциите за употреба, тъй като това ще намали риска от възникване на повреди поради неправилно ползване.

– Добре е да знаете, че има повреди, които не могат да бъдат покрити от Либхер сервиза, независимо че вашият хладилник все още е в гаранция. Важно е да имате предвид, че това се отнася не само за хладилните Либхер, но и за продуктите на почти всяка друга марка и за почти всеки електро-домакински уред.

Важно е да се има предвид, че това са примерни ситуации, в които Либхер сервиз не носи отговорност за ремонта на вашия уред, но дадените примери може и да не изчерпват всички ситуации, в които вие отговаряте сами за ремонта на уреда.

Либхер сервиз и как да постъпим при повреда?

– Най-правилно при повреда е да проверите първо дали вашият хладилник Либхер е в гаранция. Ако е, тогава незабавно потърсете съдействие за диагностика и за отстраняване на възникналата повреда.

– При дефект трябва да се обадите в магазина, от който сте закупили уреда. От там ще получите информация за това какво трябва да се направи за да бъде ремонта на вашия уред извършен в най-близкия Либхер сервиз.

Либхер сервиз и повреди свързани с транспортирането…

Не е изключено да възникне някаква повреда в резултат от неправилно транспортиране на вашия уред. Ако имате подобни съмнения, моля, обърнете се към магазина, от който сте направили поръчката и обяснете за какво става дума. Ако от там откажат да ви съдействат въпреки, че те са повредили вашия уред при транспорта, най-добре се свържете с телефона за защита на потребителите.