Превод и локализация на софтуер

Превод и локализация на софтуер

Тепърва добиват все голяма популярност процесите по превод и локализация на уеб сайтове, софтуер или приложения.

Това на практика е процес по адаптация на съдържанието. Когато превеждаме от един език на друг новия език има свои стандарти за дати, таблици, графики, валути, обозначения. Всичко това трябва да бъде взето предвид, когато се прави план за въвеждането на нов софтуер или уеб сайт на нов пазар.

Това се налага, тъй като всеки език има своите особености и ако се прави директно превеждане, дори и да не е машинно, но не се съобразят спецификите на новия език, то може да се допуснат грешки в изказа или да се преведат дадени изрази (например идиоми) по начин, по който не се използват в новия език или дори да звучат обидно и не на място.

Локализация се налага и когато се прави въвеждането на нов продукт на един и същи език, но в различни държави или региони. Ако вземем например испански, то в Испания дадени фрази ще имат едно звучене, а в Чили, например съвсем друго. Същият пример, с испанския език, може да се използва и дори за един и същи продукт в една и съща държава, но в различни области, тъй като понякога разликите дори и на такова ниво са големи и съществени.

Тоест, когато имаме сериозни планове за разширяване на нашия бизнес в нови региони е препоръчително, ако не и задължително, да се обърнем към специалисти по превод и локализация, за да може въвеждането на новия продукт да стане по- бързо и без грешки.