Либхер България – местно производство с немско качество

Либхер България

Защо Либхер България произвежда свои уреди тук?

Либхер България е един от големите производители, които са взели решение и са направили смелата стъпка да преместят част от производствените си мощности в България.

Компанията произвежда в България уредите, които са предназначени специално за българския пазар. Това се прави основно с цел да се спести необходимостта от транспортиране на уредите.

Както знаете, хладилникът е тежък и труден за пренасяне уред. Освен това, всяко местене на по-голямо разстояние поставя уреда на голямо изпитание. Производството в България до голяма степен спестява този проблем. Разбира се, Либхер не мести производството си всеки път когато започне да предлага хладилници на даден пазар.

Просто в този случай България е привилегирована, защото местният пазар проявява особени предпочитания и слабост към уредите на немската марка. По този начин Либхер България може да предложи и още по-конкурентни цени.

Причината е в спестените разходи за транспорт, по-ниските разходи за реклама, а и защото все пак на местния пазар цената на труда е по-ниска, което позволява и цените на уредите да се занижат максимално много и да бъдат по джоба на всеки човек.

Имат ли местните уреди същото качество като онези, които са произведени в Германия?

Либхер България по нищо не отстъпва даже и на милиметър от онези уреди, които са произведени на немския пазар.

Изразът “немско качество” в този случай е приложим навсякъде, защото немското качество не е патент на дадена страна, а е начин на работа, който лесно може да се възприеме от други хора, стига те да имат нужното образование и умения за да го правят.

Важно е да се отбележи, че немски експерти следят за качеството на всеки уред, който излиза от производствените цехове на Либхер България и всичко се проверява в най-малки детайли и подробности.

Този контрол позволява качеството да се стандартизира и произведените от Либхер България уреди да отговарят напълно на стандарта на онези, които се произвеждат в Германия.

Освен това, частите които използва Либхер България са същите, които се използват и за производството на уредите в Германия. В допълнение всички части от корпуса на хладилниците до най-дребните детайли са произведени от един и същ материал.

Така се гарантира стандартизирано качество на уредите, без значение къде са произведени те.

Либхер България се счита за най-успешният бранд в България когато става дума за производство и предлагане на хладилна техника. Уредите са най-предпочитаните от това естество в страната, а комбинацията между висока цена и супер качество не може да се пренебрегне.