Хладилен сервиз

Хладилен майстор

Както всеки друг уред и хладилникът не е застрахован от повреди. Много неща могат да развалят Вашия хладилник или фризер.

От една страна повечето части имат определена продължителност на живот и когато той изтече, съответната част се поврежда и възпрепятства правилното функциониране на уреда. От друга страна неправилната експлоатация също може да се окаже от решаващо значение. При новите модели хладилници например има вградени No Frost системи, които предотвратяват замръзването. Но при по-старите представители е необходимо размразяване през определен период от време.

Какво да правите ако хладилникът се развали? На първо място ако професията Ви не е хладилен техник, по-добре не опитвайте да го поправите сами. Потърсете документацията, с която сте закупили хладилника и проверете дали все още е в гаранция. Ако това е така трябва да се обърнете към оторизиран хладилен сервиз, който да отстрани повредата без да се нарушат условията на гаранцията. Ако се окаже, че гаранцията е изтекла, не Ви остава друго, освен да се свържете с надеждна фирма или техник, които извършват ремонт на хладилници и да си платите за услугата.