Къщи

къщи

Къщите са вид недвижим имот, който се обитава постоянно. Те са едно чудесно място за живеене, в което можем да се насладим на неограничената свобода да обитаваме и ползваме имота, така както ни е удобно. Къщите са разположени както в градовете, така и в по-малките населени места. В градовете, те са по-рядко срещани, тъй като струпването на огромен брой живущи не позволява в достатъчна степен да се използва площ с малък капацитет за обитаване. Това е причината градските къщи да се намират предимно в покрайнините на градовете – т.нар. предградия.

Селските или къщите в малките градове са основните жилищни сгради в тези региони. Те могат да бъдат, както еднофамилни, така и кооперации от няколко фамилни жилища. Основно предимство на къщите е дворното пространство, с което те разполагат. В един двор, който е ваша лична собственост или предназначен да се ползва само от живущото в къщата семейство се дава пълната свобода да се ползва по усмотрение на обитателите. Дворовете в селските къщи почти винаги имат цветна или зеленчукова градина. В едно дворно място могат да се построят и пригодят много удобства и красоти, които да радват семейството по всяко време.

Къщите могат да бъдат едноетажни или дву- и триетажни жилища. Дву- и триетажните къщи винаги имат една или няколко тераси, които позволяват да се насладите на красивата гледка, каквато почти винаги има в селските райони.

Разположението на помещенията в къщите е практично, като на приземния етаж често се намират кухнята, трапезарията и сервизните помещения, а на горните етажи са разположени спалните и една или повече бани, към всяка от тях.