Какво следва след регистриране на фирма?

регистриране на фирмаУ голяма част от хората битува мнението, че с регистриране на фирма, една организация или физическо лице може да премине директно към основния си предмет на дейност, т.е. да извършва търговски сделки и операции, без това да бъде в разрез със закона. Всъщност, вписването на една стопанска структура в Търговския регистър е само началото на поредица от операции. Много малко са дейностите, за които регистрацията е напълно достатъчна. Останалите дейности налагат да се преминат още няколко стъпки, на които ще се спрем подробно в следващия материал.

Какво следва след регистрацията на нова фирма?

Регистриране като администратор на лични данни

След регистрирането на дадена фирма, била тя ЕТ, ООД или ЕООД обикновено следват и няколко допълнителни регистрации, като например регистрация на администратор на лични данни. Тази регистрация е почти винаги необходима, тъй като при повечето търговски операции, юридическото лице (фирмата) се налага да борави с личните данни на други хора – клиенти, доставчици, партньори и т.н.

Издаване на разрешителни за дейности със специален режим

Някои дейности и предмети на продажба изискват издаване на специални разрешителни от страна на административните органи, контролиращи дадената дейност. Така например, търговците, желаещи да продават акцизни стоки като цигари и алкохол, ще трябва да преминат тежката и тромава процедура в Агенция Митници, за да придобият правото да го правят легално. Това се отнася за всички останали дейности, обвързани с лицензионен режим.

Регистрация на касов апарат

Когато дейността на вашата фирма е свързана с директни плащания е необходимо закупуване на касов апарат и последващата му регистрация и свърване към НАП. Тази е една от бързите процедури, но тя не може да предхожда регистрирането на даден търговец. Обикновено е следваща стъпка след вписването на структурата в Търговския регистър, която няма как да бъде пропусната.

Регистрация на търговски обект

Когато основната дейност се извършва в специализирано помещение, то следва да получи регистрация, която го определя като такова. Тази процедура е свързана с няколко институции, като крайна инстанция се явява общината, на чиято територия се намира обектът. Процедурата отнема от седмица до месец и половина, като най-сложна и продължителна е при промяна на статута на помещението – примерно от гараж в магазин, кафене и др.

Категоризация

Някои обекти като хотели и заведения за обществено хранене подлежат на категоризация. Тази процедура е задължително да предхожда стартирането на основната дейност, така че обектът не може да функционира преди да е получил конкретната категория. Компромис е възможен, единствено когато заведението преминава от една категория към друга – обикновено по-висока.

Регистрация по ЗДДС

Фирмите, чийто годишен облагаем оборот достига или надхвърля 50 000 лв са задължени да се регистрират по Закона за ДДС. Такава регистрация може да се направи и доброволно, когато дейността на конкретната стопанска структура го налага или самата процедура ще бъде в полза на фирмата. За тази дейност ще бъдат нужни около 14 дни, след което се преминава към специфична счетоводна отчетност.

Регистриране на самоосигуряващи се лица и наети служители в НОИ

Всеки управител на фирма, както и нейните служители, назначени на трудов договор трябва да бъдат осигурявани. Това означава тези лица да бъдат регистрирани в НОИ, което е една от сравнително бързите процедури, когато документите са изготвени стриктно и акуратно. За собствениците на фирми е задължително да внасят социални и здравни осигуровки, дори когато се осигуряват и от друг работодател.

Как да преминем бързо и лесно всички тези процедури?

Голяма част от тези стъпки са задължителни за повечето фирми в България. Част от тях са максимално опростени, докато други са доста тромави и свързани с подготовката на голям брой документи. За юридическите лица, които искат да преминат през всички или част от тези процедури възможно най-бързо и безпроблемно е най-удачно да наемат специализирана фирма, която да се заеме с основните и най-специфични дейности. Това може да бъде дори кантората, която сте наели за регистриране на вашата фирма.