Разнообразие от системи за видеонаблюдение

Благодарение на напредъка на технологиите вече имаме възможност да осигурим най-надеждната защита на своята собственост или да осигурим охраната на най-близките си хора. Познатите ни днес системи за видеонаблюдение са заели своето място както в повечето обществени сгради и търговски обекти, така и по пътищата на страната и частните домове на много хора.

Системите за видеонаблюдение през интернет позволяват на голям брой хора да следят всяко движение в района на своята собственост от дистанция. Това решава проблема с количеството на охранителите в обектите, а като цяло е и много по-надежден метод за охрана.

В зависимост от вида на камерите за видеонаблюдение, наблюдението в един обект може да остане скрито, т.е. без знанието на човека или хората, които са под наблюдение. Скритото наблюдение най-често се използва при видеонаблюдение на работното място, където се цели да се проследят дисциплината и лоялността на наетия персонал.

В повечето търговски обекти камерите за видеонаблюдение са открити и дори в голяма част от тези обекти има предупредителни надписи, съобщаващи, че обектът се наблюдава. По този начин се търси предимно ефект на сплашване, с цел да се предотврати посегателство над собствеността и активите в обекта.

В зависимост от ценността на охранявания обект или собственост се използват и различни по вид камери и системи, като тяхното качество определя и различните за видеонаблюдение цени. Скъпата техника за видеонаблюдение е съвсем оправдан разход и дори може да бъде приет, като инвестиция, когато се касае за изключително ценно имущество.

В случаите на охрана на обекти с обществена значимост, качеството на системите за видеонаблюдение също е от огромно значение. При охраната на пътна инфраструктура или на обществени сгради и обекти се използват камери за видеонаблюдение с висока резолюция, с помощта на които да могат да се разпознават лица, номера на коли и да се проследяват и най-дребните заплашителни движения.

Този тип системи са и най-често използваните системи за видеонаблюдение на живо, тъй като в реално време се предава сигнал от камерите към наблюдаващия охранителен екип.

Системите за видеонаблюдение на живо, използвани от охранителните или правораздавателни органи обикновено притежават възможност за запис на излъченото от камерите, за да могат в случай на извършено престъпление разследващите органи да се възползват от записа при разкриване на извършителя на престъплението.

Разнообразието от системи за видеонаблюдение е огромно и този метод за охрана ще навлиза все по-осезаемо в нашия живот. Днес всеки, желаещ може да се снабди с технология за видеонаблюдение онлайн и да наблюдава своя дом или търговски обект не само през компютъра, но дори през телефона си, докато пътува или пие кафето си.