Прогресивно натоварване

Прогресивно натоварванеТози принцип е основен за всички видове спортни дисциплини, в частност и в Културизма.  При този вид тренировка трябва непрекъснато да се увеличават тренировъчните килограми в унисон с нарасналите силови възможности. Освен увеличаването на тежеста може да се увеличат и броят на заниманията в седмичен цикъл, на отделните упражнения, изпълнените серии и повторения . Това ще помогне за значителното увеличаване на абсолютната и относителната силова издръжливост, както и за повишена хипертрофия.

За развитието на силовите възможности този вид тренировка би била много подходяща. Прогресивното натоварване ще ви помогне освен да повишите силовите си възможности също така да натрупате и необходимата мускулна маса.  Но не трябва за сметка на по-големите тежести да нарушавате изпълнението на упражнението.  Изключително е важно правилното изпълнение на упражненията.

Тройните серии биха спогнали за изпълнението на прогресивното натоварване.  Разликата между тройните серии и прогресивното натоварване е в времето за почивка.

Брой повторения в серия

За мускулите на ръцете и раменния пояс 5-8 повторения изпълнени до отказ.

За гръдните и гръбните мускули – 5-8 повторения до отказ.

За бедрени мускули и прасци между 12 до 16 повторения.