Какво представляват чилърите

чилър

Така наречените чилъри принадлежат към голямото семейство на климатичните инсталации. Както подсказва самото им име, те служат за охлаждане на различни по площ помещения и дори цели сгради. Климатичните системи от конкретния вид представлява термо-помпен агрегат, който в зависимост от вида си може да бъде с въздушно и водно охлаждане.

Трудно ще намерите чилър система за отопление, и то такава, че да бъде подходяща за апартамент или къща, макар да не липсват модели, при които чрез специфичен термо-помпен режим да може да се осигури една оптимална и благоприятна температура. По правило, тази група уреди служат за поддържане на ниски температурни стойности, поради което се използват главно в промишлени предприятия и складови бази.

Макар да е също средство за климатизация, принципът на работа на чилъра се различава значително от този на обикновения климатик. Основната разлика е в това, че чилърите са всъщност водоохлаждащ агрегат, тоест работят с вода (но не само) в голямата си част. Охладителният процес се дължи на свойството на уреда да отнема топлината от водата, и изстудявайки я до достатъчно ниска температура, да я използва като охлаждащ агент в самата система.

Предимства и недостатъци

За да бъдем максимално обективни, е редно да изтъкнем недостатъците на конкретния вид климатична инсталация. На първо място, това е изискването към допълнителна площ. Именно затова много малко домакинства се решават на покупката на чилъри за отопление. В едно жилище никога няма достатъчно свободно пространство, където да се разположат всички компоненти на системата.

Визията на елементите на инсталацията не може да съперничи на тази на съвременния климатик. Това обаче не е проблем, предвид факта, че чилърите се използват главно на места, където външни лица и минувачи не се допускат. Сложният монтаж на стандартния чилър, въпреки изгодната му цена, е причина да се обмислят други варианти.

Основно предимство на една чилър система е нейната икономичност по отношение консумираната електроенергия и вода. Съотношението между консумация на ресурс и процент на отдаване прави чилъра възможно най-добрата алтернатива на климатика. Мощността на системата е причината този тип инсталация да бъде предпочитан в големи по площ обекти.

Безшумната работа е още един плюс на качествените модели чилъри, чиито цени са по джоба на малки, средни и големи предприятия. Шумът е крайно нежелан в болнични заведения и офис сгради, поради което именно чилърите властват там през горещите месеци от годината. Те са едно не само икономично, но и гъвкаво решение, тъй като дават безброй решения по отношение на разположение и монтаж.

Приложение

Не можем да не обърнем специално внимание и на приложението на различните видове чилъри, предлагани на различна цена. Предвид способността им да поддържат дълго постоянна температура, включително много ниска, чилърите са особено полезни на места, където се произвежда и съхранява храна.

Благодарение на възможността за прецизна настройка на температурния диапазон, високоефективният чилър е предпочитан и във винарните. С правилна манипулация на температурата в помещението, могат да се ускорят различните производствени процеси. При избора на модел, задължително трябва да се потърси мнението на специалист, който да определи параметрите на подходящата разработка.