Идеалният парцел за строеж на къща

Идеалният парцел за строеж на къща

Собствена къща, построена по наш вкус и нужди е нещото, за което почти всеки човек мечтае. За много от българите, особено в период на сериозна финансова криза, каквато имаме в момента е невъзможно дори да си мечтаят за такъв лукс, но за късметлиите с добър доход и перспективна работа не е проблем да намерят нужните средства, пък било то и един дългосрочен и не особено изгоден кредит.

Какъвто и да е способът, по който сте се сдобили с нужните финанси, на ход идва решението къде да построите мечтания дом  и какъв да бъде именно имотът, който ще закупите.
От най-голяма важност е, разбира се инфраструктурата, която ще съпътства вашия дом. Неудачно решение би било да инвестирате сериозни средства за един отдалечен недвижим имот, тъй като разходите по ежедневното придвижване до работното ви място, училища и детски градини за децата ще оскъпят допълнително вашата инвестиция.

Добре е новозакупеният парцел, на който ще строите да бъде в близост до града или поне в регулацията на населено място, където да можете да ползвате асфалтов път и улица, широка достатъчно, за да се разминат две коли. Шумът и замърсяването трябва да са сведени до минимум, за да се насладите на всички ползи от къщата, като вид недвижим имот.

Не избирайте терен за строеж в ниски места, особено ако са в близост до реки и други водни басейни ако не искате да строите нова къща след всеки дъждовен период. Изберете добре своите бъдещи съседи, мястото върху, което ще строите и удобствата, които ще може да ползвате, тъй като един недвижим имот не е каравана, която може винаги да се премести.